Διαφήμιση
Ειδικές κατασκεύες

Κατασκευάζουμεanemi

Εκκεντροφόρες πρέσσες από 25 t ανοικτού ή κλειστού τύπου με διαδρομές ρυθμιζόμενες αναλόγως των αναγκών παράγωγης

Υδραυλικές στρατζοπρέσσες ψαλίδια οποιουδήποτε τύπου διαστάσεων και τονάζ κατόπιν παραγγελίας

Ανέμες εκτύλιξης λωρίδας λαμαρίνας σε ρολό (κοιλ)  

Ισιωτικά μηχανήματα ρολού λαμαρίνας

Τροφοδοτικά