Διαφήμιση
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Αρμόδιο νομικό πρόσωπο:

Υπεύθυνο νομικό πρόσωπο υπό το πρίσμα της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η «ΤΟΜΠΡΑ Σ. - ΤΟΜΠΡΑ Μ. Ο.Ε.» που εδρεύει Λ. Νάτο, 19300, Ασπρόπυργος.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε:

Από την φόρμα επικοινωνίας συλλέγουμε το ονόματα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πώς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την ικανοποίηση του αιτήματός σας

Όπου αυτό είναι απαραίτητο για σκοπούς οι οποίοι εμπίπτουν στα έννομα συμφέροντά μας:

•    Την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας μας.
•    Να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην ιστοσελίδα μας.
•    Διαχείριση της σχέσης μας μαζί σας, π.χ. απαντώντας στα σχόλια ή τα ερωτήματα που μας υποβάλατε στην ιστοσελίδας μας.

Που αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Εδρεύσομε στην Ελλάδα και αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας σε προσωπικούς, ασφαλείς και διαβαθμισμένους διακομιστές.

Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε άλλα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς και να ζητήσετε διορθώσεις τυχόν σφαλμάτων σε αυτά τα δεδομένα. Για να κάνετε μια αίτηση πρόσβασης ή διόρθωσης, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στη φόρμα επικοινωνίας.

Χρήση cookies:

Δεν χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας.

Πόσο καιρό κρατάμε τα προσωπικά σας στοιχεία:

Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για να παρέχουμε τις υπηρεσίες σε εσάς και να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Εάν δεν θέλετε πλέον να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία ή να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Λάβετε υπόψη ότι αν ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες από τους διαγραμμένους λογαριασμούς ως απαραίτητες για τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, θα συμμορφωθούμε με το νόμο, θα αποτρέψουμε την απάτη, θα συλλέξουμε αμοιβές, θα επιλύσουμε διαφορές, θα επιλύσουμε προβλήματα, και θα προβούμε σε άλλες ενέργειες που επιτρέπονται από το νόμο. Οι πληροφορίες που διατηρούμε θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και της παρούσας Πολικής Προστασίας.

Δικαιώματα

Οι χρήστες της ιστοσελίδας έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) δικαίωμα ενημέρωσης β) δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα γ) δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής, δ) περιορισμού της επεξεργασίας, ε) εναντίωσης στην επεξεργασία και στ) δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων τους, όπως ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 13 έως 22 του ΓΚΠΔ. Για να ασκήσουν τα δικαιώματα αυτά οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 5595411 & Φαξ 210 5596707

Η παρούσα Πολιτική βρίσκεται διαρκώς αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση που υπάρξει κάποια ουσιώδης μεταβολή, οι χρήστες της ιστοσελίδας θα ενημερώνονται δωρεάν, για τη μεταβολή και για το δικαίωμά τους να εναντιωθούν στην επεξεργασία.